Source: http://olinsrivierecoatesbagula.blogspot.com/

O Kancelarii:

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Buczka powstała w 2010 roku. Świadczy profesjonalną pomoc prawną zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców funkcjonujących w różnych formach prawnych.W Kancelarii indywidualnie podchodzimy do każdej sprawy wykazując się profesjonalizmem i zaangażowaniem , a w kontaktach z Klientami kierujemy się przejrzystością w rozliczeniach, poufnością i lojalnością. Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rolnego, w szczególności w sporach o fundusze unijne w ramach wspólnej polityki rolnej.

Radca prawny Maciej Buczek ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (specjalizacja: prawo gospodarcze, magister prawa, 2003). Od 2010 roku jest radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu pod nr OP -905/2010. Posługuje się językiem francuskim. W latach 2005-2016 pracował w Opolskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kancelaria oferuje m. in.:
udzielanie porad prawnych
reprezentację przed sądami powszechnymi (w tym także w ramach elektronicznego postępowania upominawczego) i administracyjnymi, w postępowaniach administracyjnych, przed organami egzekucyjnymi
sporządzanie pism procesowych
opiniowanie i przygotowywanie projektów umów
szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji
prowadzenie negocjacji
Obsługa prawna świadczona jest zarówno poprzez bezpośredni kontakt z Klientem, jak również za pośrednictwem telefonu, skype'a, mailowo.

Zakres świadczonych usług:
prawa cywilnego:
  • sprawy o zapłatę, w tym zabezpieczenie i dochodzenie należności, stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, rozliczenie nakładów na rzeczy, wydanie nieruchomości, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenia z tytułu zachowku;
prawa rodzinnego i opiekuńczego:
   • sprawy o rozwód i separację, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem;
prawa gospodarczego i handlowego:
   • rejestracja spółek prawa handlowego, przygotowywanie projektów statutów, umów spółek, uchwał, opiniowanie umów w obrocie gospodarczym;
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
   • sprawy o ustalenie nawiązania stosunku pracy; wynagrodzenie za pracę, o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, odszkodowanie w wyniku wypowiedzenia umowy o pracę bądź rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, odprawy pieniężne, odwołania od decyzji ZUS i KRUS.
prawa administracyjnego:
   • odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do sądu administracyjnego na decyzje administracyjne


Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne ustalane jest w oparciu o przepisy:
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015r., poz.1804),
W zależności od uzgodnionych z Klientem warunków współpracy stosuję rozliczenie w formie wynagrodzenia ryczałtowego miesięcznego lub wynagrodzenia wg stawek godzinowych - indywidualnie dla danej sprawy.